HuishoudelijkReglementHUISHOUDELIJK REGLEMENT: “DE KRING”


ALGEMEEN


De organisator/huurder staat verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de evenementen, naar gedrag en zeden, en waarvan de activiteiten niet in tegenspraak zijn met de belangen van de vzw De Kring.


Elke zaal wordt verhuurd van 10u tot 10u de dag nadien. Andere schikkingen zijn mogelijk mits duidelijke afspraken met het secretariaat. Indien u zeker wilt zijn om de dag vóór het evenement/activiteit en de dag ná het evenement/activiteit de zaal voor te bereiden/opruimen en deze dagen op de kalender wilt boeken, moeten deze dagen betaald worden. Zo niet neemt u het risico dat de zalen voor of na de activiteit door andere gehuurd worden.


De grote feestzaal biedt plaats aan maximaal 420 personen, de bovenzaal aan maximaal 60 personen.


De huurder dient het politiereglement op elk evenement na te leven alsook zich in orde te stellen met “SABAM” (Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel/02.286.82.11) en de billijke vergoeding indien er muziek gemaakt wordt.


De bestuursleden, noch de vzw De Kring kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die gebeuren tijdens een evenement georganiseerd door de huurder van de accommodaties. Zij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke inbreuk op reglementen en wetten. Zij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden ingeval van niet beschikbaarheid van onze accommodaties ingevolge brand, stormschade, diefstal en het verloren gaan van materiaal dat door de gebruiker in de feestzalen worden opgeslagen en alle andere gevallen van overmacht.


De inkomhal van De Kring behoort tot het gemeenschappelijk gebruik van de grote zaal, bovenzaal en vergaderzaal op het gelijkvloers. Het gebruik van de inkom behoort niet tot het afgehuurd gebruik van een zaal. Hij is alleen bestemd als doorgang of toegang tot eigen zaal en niet bedoeld als speelplaats voor kinderen nog als verzamelplaats van de genodigden, daar het normaal gebruik van de andere zalen voor de medegebruikers gehinderd wordt.


De organisator kan in geen geval het gebruik van de accommodaties doorverhuren aan derden.


Indien de organisator in gebreke mocht blijven ingevolge nalatigheid of moedwillig verzwijgen van beschadigingen, opgetreden tijdens zijn ingebruikname, zal het bestuur van de vzw De Kring het gebruik in de toekomst aan de betrokkenen ontzeggen.


De bestuursleden van de vzw De Kring, wiens namen vermeld staan op de inhuldigingspanelen in de inkom, kunnen op elk moment toezicht uitoefenen op het verloop van de georganiseerde activiteit. De organisator schikt zich naar hun aanbevelingen en opmerkingen, welke bij moedwilligheid en kwade trouw de opschorting van het gebruik tot gevolg hebben.


De vergoeding voor de huur, de omschrijving van het ter beschikking gestelde en het ontvangen van het huisreglement, wordt vastgelegd in het verhuurcontract.


Tijdens de openingsuren van het secretariaat kan men de sleutel afhalen en wordt er een rondleiding gegeven aan de huurder door de aanwezige persoon. Na de activiteit zal er een inspectieronde plaatsvinden samen met de huurder en moet de sleutel terug overhandigd worden. Het is verboden zonder toestemming de accommodaties te betreden.


Aan de huurder zal een formulier, in tweevoud, ter ondertekening voorgelegd worden waarbij hij/zij zich akkoord verklaart met de inspectieronde, de stand van de gas-, elektriciteit- en de watertellers.


Indien de bar, de keukens, het meubilair of het gebruikte materiaal niet grondig zijn schoongemaakt of op zijn plaats staan binnen de aangegeven verhuurperiode, wordt hiervoor afzonderlijk een bedrag van 50euro ingehouden op de waarborg. Wanneer wij iemand moeten inschakelen voor de opkuis van deze accommodaties en het op plaats zetten van materiaal en meubilair, zal aan de huurder hiervoor een schadevergoeding van 35euro per extra werkuur aangerekend worden.


Voor verenigingen die wekelijks, maandelijks of jaarlijks komen repeteren/ vergaderen gelden dezelfde regels. Opkuisen en opruimen wanneer ze gedaan hebben.


De huurder zal het leeggoed en de overgebleven drankbakken terugplaatsen in het keldertje, frigo’s en diepvriezers mogen voor de toog geplaatst worden.


Dranken (bieren en frisdranken) dienen afgenomen te worden bij onze
brouwer: J.Limbourg / Onderstraat 1 /1750 Gaasbeek Tel: 02/532.31.75 de bestelling dient 2 weken voor het evenement geplaatst te worden bij de brouwer.


MATERIAAL EN ACCOMMODATIE


Verdwijnen van materialen en beschadigingen van de eigendommen, zullen worden afgehouden van de waarborg. Het is ten strengste verboden iets aan de muren te bevestigen, in de zalen zijn borden aanwezig waar de huurder iets kan ophangen. Geen plakband op ramen, kasten, tafels of stoelen. Geen confetti in de zalen gebruiken


Er is een draaiboek waarin het huisreglement, inboedel en inventaris met prijslijst van materiaal terug te vinden is. Ook foto’s van alle materiaal en meubilair hoe het op oorspronkelijke plaats stond. Gelieve deze bij opruim te gebruiken.


In de keuken moet alle gebruikte materiaal afgewassen, afgedroogd en terug gezet worden op de voorziene plaats. De gebruikers zorgen voor: handdoeken, vaatdoeken, dweilen en afwasmiddel, behalve voor de afwasmachine is er product voorzien. De keukenapparaten zoals gasvuur, dampkappen, ovens, koelkasten, diepvriezer, stoomoven en koelcellen moeten proper gereinigd worden.


De frituurketel dient leeg gemaakt en gereinigd te worden met heet water, alsook de frituurmanden en opvangbakken onderaan. Alle vetten en frituurolie dienen door de gebruiker meegenomen te worden. Deze mogen in geen geval in de leidingen en riolering terecht komen.


De vloertegels en muurtegels/ spatwanden van de beide keukens dienen ook gereinigd te worden. Alsook de bovenzaal dient gedweild te worden na gebruik.


Hiervoor zijn emmers, borstels en vloertrekkers ter beschikking.


De grote zaal in parketvloer, het balkon en het podium dienen alleen geborsteld te worden. Het dweilen ervan is in de verhuurprijs inbegrepen.


De stenen vloer rond de bar dient wel gedweild te worden.


Tafels en stoelen dienen enkel om binnen te gebruiken en worden ook na afloop afgekuist en volgens aanduiding gestapeld en terug gezet te worden. Tafels neemt men op met twee personen en voor de stoelen is er in de grote zaal een steekwagen voorzien, zodat men de vloeren niet beschadigd.


Alle afval, glasafval (glascontainer bevindt zich ingang park), karton/papier worden door de huurders terug meegenomen en niet deponeren in de container van het café!


Op elke toilet is er wc-papier. Voor de handhygiëne is er zeep en papieren doekjes aanwezig, daar waar geen handblazers zijn.


VEILIGHEID: ALARMSYSTEEM EN RICHTLIJNEN VAN DE BRANDWEER


Het gebouw is beveiligd met een alarmsysteem waarvan iedere gebruiker de taak heeft om deze te activeren en te deactiveren bij verhuur van de infrastructuur. Elke gebruiker zal ook bij de sleutels een badge krijgen om het alarmsysteem te bedienen, het bestuur/personeel van De Kring kan op elk moment het gebruik van deze badge nagaan via een digitaal systeem. Bij verlies van de badge vragen wij om dit zo snel mogelijk te melden via het gsm nummer van het secretariaat. Bij verlies van de badge zal een som van 25euro aangerekend worden.


Het gebouw is beveiligd met een brandalarmsysteem waarvan rook en warmte sensoren over de hele infrastructuur verdeeld zijn. Het is dus verboden om te roken en bij evenementen kaarsen en rookmachines te gebruiken!


Het systeem heeft ook een noodoproep systeem dat bij brand of andere noodgevallen kan aangesproken worden. Automatische activatie gebeurt bij brand of inbraak. Bij ongevallen in het gebouw kan ook de SOS knop op de display in de inkomhal gebruikt worden, de centrale zal vragen welke hulp u nodig heeft en ze zelf contacteren. Deze audio boxen hangen in de inkom boven aan de trap van de grote zaal en in de grote inkomhal aan de display.


- Wie evacueert de aanwezigen via de nooduitgangen?
- Wie verwittigt de hulpdiensten? Bel 112
- Wie bedient de brandblussers?
- Wie sluit gas en elektriciteit af?


Het gebouw is op aardgas aangesloten, het opslaan van flessen butaan- en of propaangas is ten strengste verboden. Het is verboden bijkomende kook- en verwarmingstoestellen te plaatsen, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk afgesproken is in de overeenkomst.


In de beide keukens zijn er EHBO-kits en branddekens aanwezig.


LAWAAI EN HINDER


Gelieve het aantal decibels binnen de wettelijk bepaalde normen te houden, mede uit respect voor de omwonenden. Bij gebruik van een geluidsinstallatie is het maximum toegelaten vermogen volgens wettelijke bepaling 85 decibel, gelieve dan ook alle ramen en deuren dicht te houden. Uiterlijk vanaf 12u s’ nachts vragen wij geen lawaai (o.a. laden van materiaal) meer te maken buiten de gebouwen teneinde de nachtrust van de omwonenden te respecteren. Dit op uitdrukkelijke vraag van het bestuur en de politie!


HET AFSLUITEN


De organisator zorgt dat de aanwezigen de lokalen verlaten hebben. De verwarming wordt op 10°C gezet, lichten worden gedoofd en ramen en deuren worden gesloten. Het alarmsysteem activeren bij het afsluiten van de voordeur in de grote inkomhal.
De sleutels dienen terugbezorgd te worden de eerste werkdag na einddatum van de huurperiode met een aansluitende inspectieronde van beide partijen. Dit voor 10u tenzij anders bepaald werd in de overeenkomst.Copyright © De kring.